Partners

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)

Belgium

Horst Beheer B.V.

Bosboom B.V.

Boefkik B.V.

Stichting Landgoed De Koekoek

Network partners

Province of North Brabant

Water Board AA and Maas

Has den Bosch University of Applied Sciences

Ștefan cel Mare University of Suceava

University of Santiago de Compostela